Clarity ELS beter in Engels

Privacy

Privacy statement van Clarity ELS

In deze privacy-verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. 

De privacy-verklaring zal soms worden gewijzigd door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Clarity English Language Services:

Clarity English Language Services (in het vervolg Clarity ELS) richt zich op cursussen & workshops in de Engelse taal en vertalingen voor particulieren en professionals. 

 

Gegevensverzameling

Clarity ELS verzamelt persoonsgegevens in de onderstaande beschreven situaties. 

1. Contact opnemen

Uw gegevens zullen worden verzameld als u contact opneemt met Clarity ELS via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om contact met u te kunnen opnemen zoals naam, emailadres, telefoonnummer en uw vraag/opmerking.

2. Beheren en verbeteren van de website

De website van Clarity ELS verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijk gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website-bezoek of de pagina’s die u bezoekt. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

-We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;

-We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;

-We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

 

3. Informeren over diensten en producten

Clarity ELS kan contact met u opnemen om u te informeren over een nieuwe cursus of service

 

4. wettelijke verplichting

Alle gegevens worden verwerkt ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel voor de financiële verslaglegging t.b.v. de fiscus.

Beheer gegevens:

De gegevens die Clarity ELS ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v:

1. Tofco

De email en de website van Clarity ELS worden gehost door Tofco. Als jij contact opneemt via het contactformulier of via mail, worden de betreffende mails opgeslagen op de servers van Tofco. We hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met Tofco. De servers van Just Host zijn gelokaliseerd in Nederland.

2. Een persoonlijke laptop, met versleuteling op de betreffende bestanden

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Clarity ELS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht die er voor zorgen eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Clarity ELS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard

Clarity ELS  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Clarity ELS  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@clarityels.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, nemen wij telefonisch contact met u op. We reageren zo snel mogelijk, maximaal binnen vier weken, op uw verzoek.
Clarity ELS  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

Clarity ELS  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@clarityels.nl.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden op de website gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31-10-2018

 

Clarity English Language services